[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  
ประวัติโรงเรียน  
 

โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่นเป็นโรงเรียนเก่าแก่ ตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2475 โดยมีนายโซ๊ะ เกตุประสิทธิ์ เป็น ผู้อุปการะ ครั้งแรกสร้างเป็นอาคารเรียนชั้นเดียว 1 ห้องเรียน และใช้ศาลาของสุเหร่าเป็นห้องเรียนอีก 2 ห้อง จัดให้มีการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2490 ได้ย้ายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 4 ไปเรียนรวมกับโรงเรียนอพยพอนุสรณ์ ส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 2 ยังคงเรียนอยู่ที่โรงเรียนนี้ตามเดิม
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2492 ทางราชการได้ย้ายชั้นประถมศึกษา 3 และ ชั้นประถมศึกษาที่ 4 จากโรงเรียนอพยพอนุสรณ์กลับมาเรียนที่โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่นตามเดิม ต่อมาทางคณะกรรมการมัสยิดได้แต่งตั้ง นายหะยีห์ อะหะหมัด มินสาคร เป็นผู้อปการะโรงเรียนแทนนายโซ๊ะ เกตุประสิทธิ์ ซึ่งได้ถึงแก่กรรมลง และได้พิจารณาเห็นว่าศาลาสุเหร่าที่ใช้เป็นสถานที่เรียนมีสภาพทรุดโทรม จึงจัดให้มีการสร้างเป็นเรือนไม้ 2 ชั้น เมื่อ พ.ศ. 2494 โดยใช้เงินของคณะกรรมการมัสยิดและผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกันบริจาค
พุทธศักราช 2502 อาคารเรียนหลังเก่าทรุดโทรมมาก นายวัลลพ พวงมณี ครูใหญ่ในขณะนั้นได้ขออนุญาตรื้ออาคารเรียนหลังเก่าแล้วทำการต่อเติมใหม่
พุทธศักราช 2513 องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียน แปลน 017 พิเศษ จำนวน 1 หลัง ในที่ดินของมัสยิดริดวานุ้นอิสลาม จึงได้ย้ายนักเรียนจากอาคารเรียนหลังเดิมมาเรียนหลังใหม่ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2514 โดยนายแดง เสรีกุล เป็นอาจารย์ใหญ่ในขณะนั้น
พุทธศักราช 2518 กรุงเทพมหานคร ได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 004 และได้ขยายห้องเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 18 ห้องเรียน ในปีการศึกษา 2520
พุทธศักราช 2524 ได้รับงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร สร้างอาคารเรียนแบบมาตรฐาน แบบ 850 เป็นตึก 4 ชั้น 12 ห้องเรียน รับมอบอาคารเรียนวันที่ 20 มกราคม 2525 โดยมีนายประภาส ศรีวรพงษ์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2528 นางพรรณี ลวางกูล ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ตามคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 856/2527
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2528 ติดตั้งมาตรวัดน้ำ วางท่อส่ง 2 นิ้ว ต่อจากท่อเมน 6 หุน ก๊อกน้ำ 24 ตัว ได้รับงบประมาณจากสำนักการศึกษาเป็นเงิน 34,474 บาท วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2528 ได้รับงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร สร้างสนามเทพื้น ค.ส.ล. ตามแผน บป.38/28 หนา 0.10 เมตร เนื้อที่ 450 ตารางเมตร จำนวนเงิน 108,000 บาท
พ.ศ. 2528 สร้างอ่างล้างมือคอนกรีต ปูกระเบื้องเคืลอบขาว พร้อมก๊อก ใช้เงิน 10,000 บาท โดยเงินบริจาคของประชาชน
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2531 ได้รับเงินงบประมาณจากกรุงเทพมหานครสร้างบ้านพักภารโรงแบบ ศอ. 192 ชนิด 2 ชั้น ชั้นบนเป็นบ้านพัก และชั้นล่างเป็นส้วมนักเรียนชนิด 6 ที่นั่ง ที่ปัสสาวะชายด้านหลัง จำนวนเงิน 333,000
พ.ศ. 2533 สร้างเสาธงเหล็ก ฐานคอนกรีต บริจาคโดยนายสุรเวช - นางนิรมล สุเวชวัฒนกุล เป็นเงิน 15,000 บาท
วันที่ 19 มกราคม 2539 คำสั่งที่ 053/2539 แต่งตั้งนายพิภพ จันทะมล มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
วันที่ 20 สิงหาคม 2539 สร้างโรงอาหารชนิดต่อเพิงติดหลังอาคาร 3 โดยลื้อวัสดุจากโรงอาหารเดิม ( สร้าง พ.ศ.2514 ) ที่ต่อจากอาคาร 1 ชนิดชั่วคราว นำมาทำใหม่เทพื้นคอนกรีตสำหรับล้างภาชนะ โดยใช้เงินงบประมาณส่วนของโรงเรียน จำนวน 12,000 บาท
วันที่ 30 กันยายน 2539 สร้างอาคารเรียนแบบ สน.ศ.384 ตึก 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ชั้นล่างมีเวทีและเคาน์เตอร์แระกอบอาหาร มีห้องน้ำชั้น 2 และ3 ชั้นละ 2 ห้อง ขนาดอาคาร 9.40 x 32 เมตร โดยเงินงบประมาณของกรุงเทพมหานคร จำนวน 8,459,000 บาท สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2540
วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2540 คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 053/2539 แต่งตั้งนายแดง เสรีกุล มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ปีงบประมาณ 2541 ได้รับเงินงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สร้างพื้น ค.ส.ล. หนา 010 เมตร อบบ ศอ. 207 พร้อมถมทรายสูง 0.15 เมตร พื้นที่ 450 ตารางเมตร และสร้างรางยูตื้นรับน้ำฝน ยาว 318 เมตร ราคา 330,900 บาท
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541 คำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 2765/2541 สั่ง ณ วันที่ 11 กันยายน 2541 แต่งตั้งนางสงวน ภู่ประดับ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดพระเชตุพน สำนักงานเขตพระนคร มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน นายแดง เสรีกุล ที่เกษียณอายุ
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2542 คำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 3105/2542 สั่ง ณ วันที่ 16 กันยายน 2542 แต่งตั้ง นางจิรารัตน์ วัชวงษ์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดราชนัดดา สำนักงานเขตพระนคร มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน นางสงวน ภู่ประดับ ที่ขอลาออกจากราชการ
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2544 คำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 2935/2544 สั่ง ณ วันที่ 25 กันยายน 2544 แต่งตั้ง นางวิลาวัณย์ โตสำราญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนคลองกลันตัน สำนักงานเขตสวนหลวง มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทนนางจิรารัตน์ วัชวงษ์ ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลำต้อยติ่ง สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
ปีงบประมาณ 2545 ได้รับงบประมาณจากกรุงเทพมหานครสร้างห้องส้วมสำหรับอนุบาล 7 ห้อง และที่ปัสสาวะ 1 ที่ และได้รับงบประมาณเสริมพื้นสนามคอนกรีตให้สูงขึ้นจากเดิม 10 เซนติเมตร แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2545
วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 3152/2546 สั่ง ณ วันที่ 10 กันยายน 2546 แต่งตั้ง นางจรรยา กาไรภูมิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตสายไหม มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทนนางวิลาวัณย์ โตสำราญ ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าบางมะเขือ สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันเปิดทำการสอนในระดับ อนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และผู้บริหารปัจจุบันคือ นางจรรยา กาไรภูมิ ผู้อำนวยการ และมีผู้ช่วย 1 คน คือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสุรัตน์ พุ่มพวง


  

Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50